Ons team audiovisuele – en podiumproductie

Gaat op zoek naar projecten die voldoen aan onze eisen inzake financiering, budget en uitvoering van in aanmerking komende uitgaven. We hechten zeer veel belang aan het naleven van de verplichtingen in hoofde van iedere partij in het kader van de artikelen 194ter, 194/1 en 194ter/2 van WIB92. Daartoe werken we nauw samen met de Cel Tax Shelter van de FOD Financiën.

Over Tax Shelter

Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele werken en podiumwerken aanmoedigt.

Het maakt Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd mogelijk om te investeren in werken die bestemd zijn voor film, televisie, theater of concertzalen en om in ruil hiervoor een fiscaal voordeel te krijgen.

De voordelen (bron FOD Financiën)

Voor de productievennootschap

 • Financiering van een belangrijk deel van haar in aanmerking komende uitgaven

Voor de investerende vennootschap

 • Belastingvrijstelling ten belope van 421% van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten)
 • Extra opbrengst op de gestorte sommen
 • Beveiligd risico

Voor de Belgische economie

 • Verplichte uitgaven in België door de productievennootschap
 • Toename van de economische activiteit (directe werkgelegenheid in de audiovisuele sector, indirecte werkgelegenheid…)

Voor welk bedrag en welk rendement

Een Belgische onderneming kan maximum 237.529 € investeren waardoor de maximale vrijstelling van 1.000.000 € (belastingvrijstelling van 421% van de gestorte sommen).

De fiscale wet 194ter van WIB92 staat een vrijstelling van 50% van de gereserveerde winst toe. Het minimum investeringsbedrag is 10.000 €.

De belastingregeling Tax Shelter biedt een rendement aan dat bestaat uit

 1. Een fiscaal voordeel van 5,25%
 2. Een financieel rendement berekend op basis van het Euribor 12 maanden tarief.

Voorbeeld

Zonder TS

Met TS

Belastbare basis

1.500.000

1.500.000

Belastingen

375.000

-

TS Investering

100.000*

Belastingvrijstelling

421.000

Nieuwe belastbare basis

1.079.000

Belastingen na investering

269.750

Uitstroom van kasmiddelen

375.000

369.750

Fiscale winst - belastingbesparing

5.250 (5,25% netto)

Financieel rendement (Euribor 12M)

12.721,50 € (12,72% bruto) **

Netto rendement op ons product KT

5,25%

Netto rendement op ons product MT

14,79%

Maak uw simulatie

De huidige vereenvoudigde simulatie maakt een schatting van uw investeringscapaciteit alsook uw netto rendement van de operatie (inschatting op basis van een belastingsaanslag van 25%). De verkregen resultaten met deze simulator zijn niet contractueel.

9903 Boekhoudkundige winst voor belastingen

Belastingspercentage

25%

Belastingen te betalen

0

Gereserveerde winst

0

(optioneel)

1240 Verworpen uitgaven (buiten de belastbare periode)

1201 Regularisering van belastingen (-)

1320 Dividenden

Optimale Tax Shelter investering

0

Belastingvrijstelling

421%

0

Belastingbesparing - fiscaal rendement

5.25%

0

Bijkomende premie - financieel rendement

9.541%

0

Totaal rendement        

14.791%

0

Aarzel niet om onze gedetailleerde simulator te vragen en gebruik te kunnen maken van ons gepersonaliseerd advies via

info@belarts.be

De stappen van uw investering

Bel Arts Fund begeleidt u in elke stap van uw investering.

 • Berekening van uw investeringscapaciteit
 • Notificatie van boekhoudkundige en fiscale verwerking
 • Notificatie over de voortgang van het project
 • Begeleiding en verificatie van de fiscale verwerking bij de aflevering van het fiscale attest

Presentatie van onze investeringsmogelijkheden op korte en middellange termijn. Bepaling van het investeringsbedrag

Ondertekening van de Raamovereenkomst

Boekhoudkundige en fiscale verwerking + opvolging van het werk

Fiscaal attest

Een juridische en fiscale expertise en een bescherming bij elke stap

Wij beheersen zowel de fiscale als de juridische aspecten om u een optimale oplossing te bieden.

We analyseren samen met u uw investeringscapaciteit en we presenteren u alle beschermingsmechanismen (controles, overeenkomsten, completion bond, professionele BA, Tax Shelter waarborg bij een verzekeraar voor bijzondere risico’s)